News

News

Meeting with Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) and Jabatan Audit Negara (JAN) 2015

Meeting with Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) and Jabatan Audit Negara (JAN) 2015

Date : 06 April 2015

Reported by : WebMaster

Category : News


Share

We had invited Tuan Haji Mohamad Din Bin Jaafar (Ketua Audit Dalam, Unit Audit Dalam, Sektor Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia) and Puan Nor Rita Binti Kassim (Ketua Penolong Pengarah Audit Sosial 1, Sektor Audit Badan Berkanun Persekutuan, Jabatan Audit Negara) to the meeting with "Ketua-Ketua Audit Dalam Univeristi Awam" at Cathayana Hotel, Kuantan at 8.30 am, 06 April 2015.