Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

  1. Memastikan suasana pengajaran dan pembelajaran yang efektif
  2. Menyediakan kajian dan penerbitan yang berkualiti
  3. Menawarkan perkkhidmatan rundingan yang berkualiti
  4. Menyediakan persekiran pembelajaran yang kondusif