Berita

Berita

LAWATAN PENANDA ARAS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TEACHING ARABIC AS A SECOND LANGUAGE) (KEPUJIAN)

LAWATAN PENANDA ARAS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TEACHING ARABIC AS A SECOND LANGUAGE) (KEPUJIAN)

Tarikh : 17 September 2020

Dilaporkan Oleh : Dr. Wan Rusli Wan Ahmad

Kategori : News


Share

Key Personnel from Universiti Malaysia Kelantan for Academic benchmark visit on educational programmes in teaching Arabic in particular on 14 September 2020, at 10 am.