Berita

Berita

Educational Visit to Salihin Consulting Group Sdn Bhd 2015

Educational Visit to Salihin Consulting Group Sdn Bhd 2015

Tarikh : 29 October 2015

Dilaporkan Oleh : WebMaster

Kategori : News


Share

Jawatankuasa Kompetensi dan Hubungan Luar (JKHL) under Mesyuarat Bersama Ketua-Ketua Audit (MBKAD) Univerisiti Awam Malaysia has conducted an educational visit to Salihin Consulting Group Sdn Bhd on 29 Oct 2015.