KULLIYYAH SAINS KESIHATAN BERSEKUTU

KULLIYYAH SAINS KESIHATAN BERSEKUTU

Prospectus

Contact Info

Professor Madya Dr. Suzanah Abdul Rahman

Dekan, 

Kulliyyah of Allied Health Sciences, International Islamic University Malaysia,

P.O Box 141, 25710, Kuantan, Pahang Darul Makmur, MALAYSIA

Telephone: +609 - 5716 400 (ext. 5201)

Email: arsuzanah@iium.edu.my

Prospectus


You may download our brochure below.


Brochure