KULLIYYAH SAINS KESIHATAN BERSEKUTU

KULLIYYAH SAINS KESIHATAN BERSEKUTU

Dept. of Biomedical Sciences

Contact Info

Professor Madya Dr. Suzanah Abdul Rahman

Dekan, 

Kulliyyah of Allied Health Sciences, International Islamic University Malaysia,

P.O Box 141, 25710, Kuantan, Pahang Darul Makmur, MALAYSIA

Telephone: +609 - 5716 400 (ext. 5201)

Email: arsuzanah@iium.edu.my

Dept. of Biomedical Sciences


test