KULLIYYAH SAINS KESIHATAN BERSEKUTU

KULLIYYAH SAINS KESIHATAN BERSEKUTU

Home

Contact Info

Professor Madya Dr. Suzanah Abdul Rahman

Dekan, 

Kulliyyah of Allied Health Sciences, International Islamic University Malaysia,

P.O Box 141, 25710, Kuantan, Pahang Darul Makmur, MALAYSIA

Telephone: +609 - 5716 400 (ext. 5201)

Email: arsuzanah@iium.edu.my

Home


Bidang perubatan telah melahirkan satu konsep kesihatan yang merangkumi pelbagai aspek termasuk sains sosial, sains tingkah laku dan sains persekitaran dengan menekankan kajian mengenai penyakit dan pesakit. Konsep kesihatan ini bukan sahaja memfokuskan pada penghidap penyakit sahaja malah meliputi orang awam yang sihat.


Berdasarkan konsep ini, UIAM telah membangunkan kurikulum baru dalam sains kesihatan melalui penubuhan beberapa program ijazah iaitu Ijazah Patologi Audiologi dan Percakapan-Bahasa, Sains Biomedikal, Pengimejan Diagnostik dan Radioterapi, Sains Nutrisi, Optometri dan Sains Visual, dan Sains Pemulihan Fizikal.


Tujuan utama penubuhan fakulti ini iaitu Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu pada tahun 2003 adalah bertujuan untuk memajukan bidang sains kesihatan dan juga menyediakan modal insan yang berkaitan dengan bidang ini. UIAM telah menubuhkan satu kampus di Kuantan yang menepatkan fakulti yang berasaskan perubatan dan sains. Kampus ini terletak di Bandar Indera Mahktota, Pahang Darul Makmur. 

Video