Acara

Acara

21
Jul
2023
ISTAC-IIUM DISTINGUISHED SCHOLAR LECTURE (NO.3)

ISTAC-IIUM DISTINGUISHED SCHOLAR LECTURE (NO.3)

Tarikh Mula : 21 Jul 2023   Tarikh Tamat : 21 Jul 2023

Lokasi : IBN KHALDUN, CONFERENCE ROOM, ISTAC-IIUM

Penganjur : ISTAC-IIUM

Share