KULLIYYAH OF PHARMACY

KULLIYYAH OF PHARMACY

KOP Covid 19 Task Force

KOP Covid 19 Task Force


1. KOP Covid19 Task Force:

Dean (advisor), Head Task Force, Deputy Deans (DDAI, DDSDCE, DDPGR), Head of Departments, Deputy Director, and KOP Covid19 Task Force members (Br Hasrul Afizan Mohd Zin, Sr Nursyuhaiha Aziz).

2. Unit under KOP Covid19 Task Force:

2.1 Welfare Unit

 • Dr Mohd Taufiq Jailani
 • Dr Irna Elina Ridzwan
 • Dr Zalikha Ibrahim
 • Dr Sanda Aung
 • Dr Engku Nuraishah Huda E. Zainudin
 • Dr May Khin Soe
 • Dr Nurul Asyiqin Yusof
 • Sr Sriviowarti Noerdin 
 • Sr Nur Adibah Abdul Razak
 • Sr Siti Rusianti Tomin

2.2 Contact Tracing Unit: 

 • Dr Irna Elina Ridzwan
 • Dr Zalikha Ibrahim
 • Dr May Khin Soe
 • Dr Sanda Aung
 • Dr Bisha Fathamah Uzir
 • Dr Engku Nuraishah Huda E. Zainudin
 • Dr Nurul Asyiqin Yusof