الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Mohd Nadzir bin Paiman
Administrative Officer

Print CV Email Me

Staff Detail


  • 2011 - 2022 Member, Project Management Professional
  • 2009 - 2021 Panel Pakar Projek Dana Penyelidikan Pembangunan dan Pengkomersilan,
  • 2008 - 2021 Expert Panel Research Development and Commecialisation Fund,