الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Asma Binti Ismail
Professor

Print CV Email Me

Staff Detail


  • Ph.D (Cellular and Molecular Biology) - Doctor of Philosophy, University of Nevada
  • M.A (Microbiology) - Masters Degree, Indiana University
  • B.Sc (Distinction) - Bachelor Degree, University of Nevada