الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Khairunnisa Binti Mohd Kardry
Matriculation Lecturer

Print CV Email Me

Staff Detail


  • MASTER OF SCIENCE ( FINANCE) - Masters Degree, International Islamic University Malaysia
  • BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - Bachelor Degree, International Islamic University Malaysia
  • Economics, Business And Management ~ Economics, Business And Management ~ Finance ~ Other Finance n.e.c. -
BUSINESS STUDIES 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
INTRODUCTION TO BUSINESS 2014/2015 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020