الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Rosazura Bt Jasmi
Assistant Information Technology Officer

Print CV Email Me

Staff Detail


  • Diploma Computer Science - Diploma, Universiti Teknologi MARA (UiTM)
COMMUNITY SERVICE 1 2019/2020
COMMUNITY SERVICE 2 2019/2020
FAMILY MANAGEMENT AND PARENTING 2011/2012 2012/2013
LEADERSHIP AND MANAGEMENT 2012/2013