الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Cathrine Bernadette Boudville
CELPAD Lecturer

  • CENTRE FOR LANGUAGES AND PRE-UNIVERSITY ACADEMIC DEVELOPMENT
  • IIUM Gombak Campus
  • cathrine@iium.edu.my
  • NA

Print CV Email Me

Staff Detail


Cathrine Boudville holds a Bachelora??s and a Mastera??s degree in Teaching English as a Second Language (TESL). She joined IIUM in 1999 as a CELPAD teacher. For the past 15 years, she has taught all levels of proficiency, prepared teaching materials, set tests and participated in department programmes.

  • Master of Education(TESL) - Masters Degree, Universiti Malaya (UM)
  • Bachelor of Education (TESL) - Bachelor Degree, Universiti Putra Malaysia (UPM)
  • Social Science ~ Social Science ~ Education ~ Language Literacy (Including English (TESOL, ESL, TEFL) and other Languages) - Education(TESL)
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 2008/2009 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2014/2015 2016/2017
ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING (EAW) 2001/2002 2017/2018 2018/2019 2019/2020
ENGLISH LANGUAGE 4 2015/2016
ENGLISH LANGUAGE 5 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
ENGLISH LANGUAGE 6 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
ENGLISH LANGUAGE 5 2016/2017 2017/2018
ENGLISH LANGUAGE 6 2016/2017 2017/2018
ENGLISH LANGUAGE III 2008/2009 2019/2020
ENGLISH LANGUAGE IV 2008/2009 2009/2010 2017/2018 2018/2019
ENGLISH LANGUAGE V 2008/2009 2009/2010 2017/2018 2018/2019 2019/2020
ENGLISH LANGUAGE VI 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2017/2018 2019/2020
English Language 4 2011/2012
English Language 6 2010/2011 2011/2012
LANGUAGE FOR OCCUPATIONAL PURPOSES-ENM 2001/2002
SFC: LISTENING SKILLS 2001/2002
SFC: SPEAKING SKILLS 2001/2002