الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Morniliza Binti Ma'Amor
Administrative Officer

Print CV Email Me

Staff Detail


  • Bachelor of Business Administration (Marketing) - Bachelor Degree, Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Diploma in Institutional and Catering Management - Diploma, Universiti Teknologi MARA (UiTM)